Regulamin

REGULAMIN


1. Po przybyciu prosimy o zgłoszenie się do gospodarza w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.

2. Domki wynajmowane są za doby. Doba rozpoczyna się o godzinie 14.00 a kończy o godzinie 10.00 . Gość może zająć domek przed godziną 14.00 wyłącznie za zgodą właściciela, również opuszczenie domku po zakończeniu pobytu, tj. po godzinie 10.00, może nastąpić wyłącznie za zgoda właściciela. W przypadku chęci przedłużenia pobytu, zastanie ona uwzględniona w miarę wolnych miejsc, po wcześniejszym zgłoszeniu takiego życzenia właścicielowi.

3. Drzwi wejściowe, drzwi do poszczególnych pokojów otwierane są za pomocą kluczy które gość dostaje przy przyjeździe. Ze względów bezpieczeństwa o fakcie zgubienia kluczy prosimy niezwłocznie powiadomić gospodarza. Opłata za zgubienie bądź zniszczenie kluczy wynosi 20 zł.

4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w zarezerwowanym terminie, pobrana należność nie podlega zwrotowi. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty.

5. Ciszę nocną należy zachować od godziny 22.00 do godziny 7.00 .

6. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia(dotyczy również łazienek). Jeżeli gospodarz (bądź osoba przez niego upoważniona stwierdzi iż osoba/y najmujące nie zastosowały się do zakazu zostają one obarczone kosztami tj. chemicznego prania dywanów/firanek/wersalek. Rachunek wystawia firma wybrana przez gospodarza. Palić można wyłącznie w miejscach wyznaczonych (balkon/ altana/weranda lub inne miejsca na ZEWNĄRZ obiektu).

7. Przyjmujemy gości ze zwierzętami domowymi po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z gospodarzem.

8. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.

9. Korzystając z miejsc ogólnie dostępnych należy po ich opuszczeniu pozostawić je w należytym porządku.

10. Gość nie może przekazywać domku innym osobom nawet jeśli nie skończył się okres, za który uiścił należną opłatę.

11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.

12. Przed wyjazdem osób najmujących gospodarz (bądź osoba wyznaczona przez niego) ma prawo sprawdzić faktyczny stan domku oraz stwierdzić czy stan domku zgadza się ze stanem pierwotnym tj. przed wynajęciem.


Do przestrzegania powyższego regulaminu zmuszone są wszystkie osoby wypoczywające na terenie obiektu „Dolina Orła”. Wszelkie spory rozwiązywane będą drogą cywilno-prawną. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.08.2013 r.